Aanmelding 2016-2017

Ieder jaar hebben we circa 60-75 studenten. Het afgelopen seizoen hebben de studenten om de twee weken zaterdags les krijgen in: Discipelschap, Evangelisatie, Apologetiek, Onderscheiding van geesten, Pastorale counseling, Verslavingspastoraat, Bijbel en exegese, Bijbels gemeente-zijn, Eindtijdstudie, Heilsorde, Leer over de Heilige Geest, enzovoort. Daarnaast trekken de studenten in kleine groepjes nauw met elkaar op, waarin ze geestelijk zorg dragen voor elkaar. Het is voor ons en voor hen een voorrecht om zo samen te zijn en elkaar te bemoedigen.

Vanaf nu is het mogelijk om je aan te melden voor het nieuwe Bijbelschooljaar 2016-2017.
Dit nieuwe cursusjaar loopt van D.V. september 2016 tot juni 2017.

De studiegids met informatie over de opleiding kan je vinden op:  
http://www.bijbelschoolfiladelfia.nl/de-opleiding/studiegids

Het aanmeldingsformulier en informatie over de aanmeldprocedure: 
http://www.bijbelschoolfiladelfia.nl/inschrijven 

Wil je op de hoogte blijven van het programma voor het komende cursusjaar? Heb je nog specifieke vragen? Mail dan naar: bijbelschool-filadelfia@solcon.nl 


Opdracht
Groet niemand onderweg: Mijn Koninkrijk heeft haast;
en laat u niet tot nutteloos gepraat verleiden.
Het koren is al rijp, aanschouw het blij-verbaasd;
Ik wil u tot een maaier van Mijn oogst bereiden.


Hier is Mijn staf: het teken van Mijn macht,
leg die op het gelaat van de doodzieke wereld.
Ga snel, er wordt wanhopig op gewacht
dat Mijn genezend Woord de dood terneer velt.

Ik zend u uit; sta sterk in het geloof,
want Ik bepaal van duivel en van dood de grenzen.
Wees niet bevreesd: Ik overbrug de kloof
die scheiding maakte tussen God en mensen!


(Nel Benschop, Een open hand naar de hemel)
  

Activiteitenkalender

Webshop

Waarom zou ik geloven?
Bijbelse relatievorming in de 21e eeuw
Het Nieuwe Leven
Ben je een goed iemand?

Nieuws

Op de hoogte blijven van HeartCry?
Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.