Geloven

Wat moet ik doen om gered te worden?
Bevel tot geloof!
C.H. Spurgeon
Brief aan jongeren
H. Bonar
De weg terug naar God - boekje voor zoekende zielen
Hoe word ik gered?
Evang. Arjan Baan
Ja-maars en vrome smoezen in het komen tot Christus
Peter Baan
Levensbelangrijke vragen
John Blanchard
Rondom de enge poort
C.H. Spurgeon
Terug naar de levende Christus (Hegger)
Ds. H.J. Hegger
Vandaag is het de dag van redding!
Ds. Etienne Maritz
Voor iemand die weinig tijd heeft
Waarom gelooft u niet? - Andrew Murray
Andrew Murray
Wat moet ik doen om zalig te worden?
John Angell James
Zal zo de film van uw leven zijn?

Concrete vragen
Behoor jij al tot het huisgezin van God?
Ds. Etienne Maritz
Ben ik wel uitverkoren?
C.H. Spurgeon
Ben je kaf of koren?
J.C. Ryle
Ben u een christen?
J.C. Ryle
Heb ik genoeg berouw?
Ds. C.H. Spurgeon
Hebt u vrede?
J.C. Ryle
Heidelberger Cathechismus (verkort)
Eigentijdse versie
Hoe geef ik mijn hart aan de Heere Jezus?
Andrew Gray
Hoe krijg ik vrede met God?
Ds. P. de Vries
Hoe openbaart Christus Zichzelf in ons?
Ds. Etienne Maritz
Hoe zal ik tot God gaan?
Horatius Bonar
Houdt u van Mij?
J.C. Ryle
Is uw ziel gered?
J.C. Ryle
Kan en mag ik Christus aannemen?
Ds. Ralph Erskine
Moet ik Iets doen om zalig te worden?
C.H. Spurgeon
Voor wie is het Evangelie?
Ds. R.M. MacCheyne
Waar bent u?
J.C. Ryle
Waar zijn uw zonden?
J.C. Ryle
Wat is het verschil tussen rechtvaardiging en heiliging?
J.C. Ryle
Wat moet ik doen om zalig te worden?
John Angell James
Wie bevrijdt mij van het akelige ik?
Ds. H.J. Hegger
Worden er maar enkelen gered?
J.C. Ryle

Wedergeboorte
Ben ik al wedergeboren?
Wilhelmus a Brakel
Bent u wederomgeboren?
J.C. Ryle
Hebt u de Geest?
J.C. Ryle
Hoe word ik wederomgeboren?
Ds. Etienne Maritz
U moet opnieuw geboren worden!
Ds. P. Kleinbloesem
Wat betekent het om wederomgeboren te zijn?
Zac Poonen
Zorg om twee groepen
Paul Smeijers

Zonde en Bekering
De bekering van Manasse
Ds. J. Koppelaar
Een heldere Evangelieboodschap
Zac Poonen
Moet ik wachten op zondeovertuiging?
Icabod Spencer
Ongeloof...de grootste zonde
Thomas Boston
Vergeving
Kees Beekhuizen
Wat is zonde?
J.C. Ryle

Rechtvaardigmaking
Het Kruis van Jezus Christus
Paul Washer

Geloofszekerheid
Arme Jozef weet niet veel maar wel alles
Bevel tot geloof
C.H.Spurgeon
Bijbelstudies over Geloofszekerheid
Ebenezer Erskine
De belofte is de sleutel
John Bunyan
De betrouwbaarheid van God en ons (on)geloof
Ebenener Erskine
Heb ik me wat ingebeeld?
Dhr. H. van Groningen
Heb jij zekerheid?
Ds. M.M. van Campen
Hebt u geloofszekerheid?
Evang. Arjan Baan
Hoe kom ik tot geloofszekerheid?
Prof. Dr. W.H. Velema
Ik twijfel zo veel...hoe weet ik het zeker?
William Guthrie
Vast vertrouwen op?
J.C. Ryle
Wat is geloven?
J.C. Ryle
Zekerheid in Christus alleen
Ds. A. Simons

SRA-Lezingen
Al wat aan Hem is is gans begeerlijk
Ds. M.J. Kater
Ben jij een vriend van God?
Ds. D.J. Budding
Christus is alles; ook voor jou?
Ds. M.M. van Campen
Coming tot Christ
Ds. P. de Vries
De grote gloed van Gods toorn
Ev. Cees v/d Boogaart
De rechtvaardiging door het geloof
Ds. A. van der Zwan
Een rijk Evangelie voor vermoeiden en belasten
Ds. T. Vanhuijsse
En nog is er plaats
Ds. D.J. Budding
Gaat in door de enge poort
Ds. K.J. Visser
Geef Mij je hart!
Ds. M.M. van Campen
Geeft de Heere de hand
Ev. Willem den Hertog
Geloof: kiezen of krijgen?
Ds. M.J. Kater
God roept jou!
Ds. A. Kot
Heet, koud of lauw?
B.S. van Groningen
Het geheim van Gods vriend te zijn
Ds. A. Baas
Het komen tot Christus
Ds. P. de Vries
Het zien op Jezus
Ds. L. Schaafsma
Hoe gaat het met jou?
Ev. Cees v/d Boogaart
Hoe spreekt God tot jou?
Ds. A.A. Egas
Kom tot jezelf, kom tot Hem
Ev. M.C. Schreur
Laat je redden! (E-boek)
J.A. Baaijens
Leven uit de beloften
Ds. P.D.J. Buijs
Obstakels in het komen tot Christus
Ev. Th. Visser
Psychische en kerkelijke factoren bij geloofszekerheid
Dr. M.J. Paul
Uitverkiezing, maar ook mijn verantwoordelijkheid
Ds. H. van de Belt
Verloren en gevonden (De verloren zoon)
Ds. Joz. de Koeijer
Wat denkt u van de Christus?
Ds. M. Pronk
Wil God ook mijn zonden vergeven?
Ds. B. Elshout

Oudvaders
Bent u al tot Christus gekomen?
Wilhelmus a Brakel
Bijna een christen
R.M. MacCheyne
Christus aannemen
Ralph Erskine
Christus is alles
Ralph Erskine
Christus staat aan de deur
Ds. J. van Haaren
De liefde van God voor de wereld
Maarten Luther
De plicht om de Heiland onmiddelijk aan te nemen
James Webster
De zekerheid van het geloof
James Durham
Een brief aan luie en zorgloze jongeren
John Bunyan
Een onvoorwaardelijke uitnodiging
Th. van der Groe
Een preek voor jonge schapen
R.M. MacCheyne
Ga terug tot de Vader!
Grattan Guinness
Gods schenkende hand in het aanbod van genade
Ds. Ralph Erskine
Het Evangelie niet verduisteren!
Horatius Bonar
Het kleed van de gerechtigheid aandoen
Alexander Comrie
Hoe het geloof op Gods beloften mag pleiten?
Ds. Ralph Erskine
Hoe komt het tot een doorbraak in mijn leven?
Th. van der Groe
Hoe zal ik tot God gaan?
Horatius Bonar
Ik bid er al zo lang om bekering...
J.C. Ryle
Mag ik tot Christus komen?
Edward Fisher
Onbekeerd...wat doe je ermee?
B. Smytegelt
Ongeloof is de grootste zonde
Thomas Boston
Voor wie is het Evangelie?
R.M. MacCheyne
Waar de wet eindigt, daar begint Christus
Ralph Erskine
Waarom is ongeloof zo verschrikkelijk?
C.H. Spurgeon
Wachten op meer overtuiging van zonde
Icabod Spencer
Want alzo lief heeft God de wereld gehad
Dr. Maarten Luther
Wat is uw godsdienst?
Horatius Bonar
Wil je bekeerd worden? Zie op Hem!
Andrew Gray
Wilt u gezond worden?
C.H. Spurgeon
Zekerheid van het geloof
Ds. D.A. Detmar
Zie Ik sta aan de deur en Ik klop
Ds. H. Hofman

Typische vragen in Reformatorische cultuur
De betekenis van de toeleidende weg
Dr. P. de Vries
De rechtvaardiging van de goddeloze
Ds. A. Simons
Eerlijk onbekeerd?
Andrew Gray
Er is geen weg tót Christus
Heb ik genoeg berouw?
C.H. Spurgeon
Het moet je gegeven worden!
Is Christus ook voor mij in de wereld gekomen?
Ds. A. Simons
Is de bevinding van jongeren tegenwoordig anders?
Dhr. D. van den Noort
Liggen er vermogens in de mens?
Stichting Heart Cry
Rechtvaardigmaking in de vierschaar v/d conscientie
Ds. C. Harinck
Rechtvaardigmaking; wat houdt dat in?
Ds. A. Simons
Voor wie is Jezus gestorven?
Mr. A.A. Bart
Wat is een waar geloof?
Ds. J. Lohuis
Wet en Evangelie
Ds. A. Simons

De reformator Maarten Luther
Brief aan zijn stervende vader
Maarten Luther
De 95 stellingen
Maarten Luther
De theologie van Maarten Luther?
Samenvatting
De vrijheid van een christen
Dr. Maarten Luther
Het onvoorwaardelijke Evangelie
Dr. Maarten Luther
Inleiding op de Romeinen-brief
Dr. Maarten Luther
Kernachtige Citaten
Maarten Luther
Korte levensbeschrijving Maarten Luther
Kerkhistoricus
Luther weet het niet meer
Want alzo lief heeft God de wereld gehad
Dr. Maarten Luther

Activiteitenkalender

Webshop

De volheid van de Geest
Overwinning in Christus
Hoe kan ik God vinden?
De kracht en de boodschap van het Evangelie

Nieuws

Op de hoogte blijven van HeartCry?
Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.