Heiligmaking

Bekering
Aanrader! Een schokkende jeugdboodschap!
Paul Washer
De waarachtige bekering
Thomas Watson
Een indringend woord voor jongeren!
Paul Washer
Je bent jong en je wilt wat anders?!
Drs. Jef de Vriese
Wat is de mens?
T. Austin Sparks

Positie in Christus en onze identiteit
Bevrijding van minderwaardigheidsgevoelens
Ds. Etienne Maritz
De verheerlijking van Christus (door de Heilige Geest)
Ds. Etienne Maritz
Hoe ontwikkel ik een gezonde identiteit?
Drs. Jef de Vriese
Onze erfenis in Christus
Ds. Etienne Maritz
Volmaakt in Hem!
Ds. P. van der Voorde
Wie ben ik in Christus?
Ds. Etienne Maritz
Wie ben ik in Christus?
Bijbel
Wie ben ik?
Andrew Murray
Word wat je bent
Dr. S.B. Ferguson

Heiliging
13 stellingen over Heiliging - Heart Cry
Stichting Heart Cry
Christus is onze heiligmaking!
I.W. Kargel
De gevaren van wetticisme
Ds. H.J. Hegger
De heiligheid van God
Paul Washer
Een innige relatie met de Heere
Zac Poonen
Geloofsartikel over heiliging
Westminster Confessie
Gods roeping tot heiligmaking
Prof. Dr. J.R. Beeke
Haastige spoed, is zelden goed
Zac Poonen
Hoe is uw levensheiliging?
J.C. Ryle
Leven door geloof
Zac Poonen
Waarin heeft God behagen?
Zac Poonen
Wat is heiligmaking?
Hudson Taylor
Wat is heiligmaking?
Ds. Etienne Maritz
Wat is heiligmaking?
T. Austin Sparks

Toewijding en Discipelschap
Arbeid in de wijngaard des Heeren
C.H. Spurgeon
Ben jij een discipel? (E-boek)
J.A. Baaijens
De christen en zijn dagelijkse toewijding
Zac Poonen
De wet een leefregel van dankbaarheid?
J.G. Fijnvandraat
Een jonge man die Gods roeping gehoorzaamde
Zac Poonen
Epafroditus, groot in klein zijn
Hans van de Lagemaat
Het is gevaarlijk om de meerderheid te volgen
Zac Poonen
Het juk van Jezus op ons nemen
Zac Poonen
Het ootmoedig wandelen met God
John Owen
Honger en dorst naar meer van God
Zac Poonen
Inzicht in Gods hart
Zac Poonen
Jezus volgen
Jan A. Baaijens
Jezus was nooit uit op Zijn eigen belang
Zac Poonen
Laat u niet door mensen leiden, laat alleen God u leiden
Zac Poonen
Leven als een christen
A.N. Martin
Maakt u discipelen of bekeerlingen?
Zac Poonen
Navolging van Jezus brengt radicaal discipelschap
Ds. Etienne Maritz
Omgang met Jezus
Thomas a Kempis
Toewijding en betrokkenheid
Philip Nunn
Toewijding en betrokkenheid (discpelschap)
Philip Nunn
Waarom God gehoorzamen?
Wayne A. Grudem
Wandelen met God
George Whitefield
Wat verstaan we onder toewijding?
Watchman Nee
Wees gefocussed op God en niet op jezelf
Zac Poonen

Strijd en overwinning
Aan het front! Oproep tot strijden!
Paul Washer
Breken met bewust zondigen!
Zac Poonen
De doding van de zonde
John Owen
De doding van het vlees
N. van Steensel
De Heilige Geest en zelfbeheersing
Ware Liefde Wacht
De overwinning tegen de zonde
Franciscus Ridderus
De strijd tussen vlees en geest
Ds. Etienne Maritz
De zeef van satan
Prof. Dr. J.R. Beeke
De zorgvuldigheden van het leven en in Hem blijven
Trudy Maritz
Deelgenoten in de verdrukking van Jezus
Zac Poonen
Een nieuw begin...
Alan Cairns
Eerlijke erkenning van onze strijd & worstelingen
Zac Poonen
Gebed als je hevig wordt aangevallen
Dr. Matthews
God beproefd ons in gewone dingen
Zac Poonen
Help, ik ben in zonde gevallen...
John Piper
Hoe kan ik overwinning over zonden krijgen?
Ds. Etienne Maritz
Kunnen gelovigen nog verloren gaan?
J.G. Fijnvandraat
Overwinningsleven...wat is dat?
Oswal J. Smith
Vaderlijke kastijding
Horatius Bonar
Wees niet bang voor laster
Zac Poonen
Wie overwint...
T. Austin Sparks

Geestelijke groei of achteruitgang
Achteruitgang in de genade
Evang. M.C. Schreur
Beter versleten dan verroest!
Jacques Brunt
Bijbelstudie: kinderen, jongelingen en vaders
Roel Velema
Geestelijke Groei
Dr. D.M. Lloyd-Jones
Geestelijke groei - van kind tot volwassene
Ds. Etienne Maritz
Goddelijke zalving en geestelijke afname
Zac Poonen
Groeien in geloof
Dr. W. van Vlastuin
Grondbeginselen voor geestelijke groei
M.J. Stanford
Het is niet nodig dat we terugvallen
Zac Poonen
Het onderscheid tussen geest, ziel lichaam
Ds. Etienne Maritz
Het rendement van ons geestelijk kapitaal
Evang. Dick Baarssen
Het Woord van het kruis
Zac Poonen
Hoe is je geestelijk leven?
Horatius Bonar
Hongeren en dorsten naar meer van God
Zac Poonen
Kenmerken van een vleselijk mens
Ds. Etienne Maritz
Sexuele zonden overwinnen
Zac Poonen
Terugval
Richard Owen Roberts
Vier voorbeelden van mensen die terugvallen
Zac Poonen
Vrome en demonische blokkades voor geestelijke groei
Brother Yun

Vruchtdragen
Blijven in Christus
Ds. Etienne Maritz
Blijven in Christus - gids voor geestelijke groei
M.J. Stanford
De heerlijkheid v/e waar christelijk leven
J. van Lodenstein
De rust van het geloof
J.C. Metcalfe
De Wijnstok - Blijf in Mij...
Dr. Andrew Murray
Dode werken
Zac Poonen
Hoe vruchtdragen alleen mogelijk is
David Tryon
Vijf zonden die Jezus het meest haatte
Zac Poonen
Zonder Mij kunt gij niets doen
C.H. Spurgeon

Zelfverloochening, gebrokenheid, algehele overgave
Algehele overgave
Ds. Etienne Maritz
De houding van een man van God. - Zac Poonen
Zac Poonen
Geestelijke gevaren als we gezegend worden
Zac Poonen
Gekruisigd met Christus (aanrader!)
Harold Vaughan
Ik geef mezelf
Jezelf vernederen
Zac Poonen
Mijn eigen ik - taai onkruid
Dr. A.W. Tozer
Nederigheid - Andrew Murray
Andrew Murray
Wat is gebrokenheid?
Ds. Etienne Maritz
Zelgerichtheid leidt tot geestelijke dood
Zac Poonen

De Heilige Geest
Belangrijkste bediening van de Heilige Geest
Zac Poonen
De Heilige Geest kan in al onze noden voorzien
Zac Poonen
Het werk van de Heilige Geest
T. Austin Sparks
Hoe leidt God mij door de Heilige Geest?
Ds. Etienne Maritz
Stromen van levend water
T. Austin Sparks
Zeven houdingen t.o.v. de Heilige Geest
Johan Botha

Praktische thema's
Als de liefde voor Jezus verflauwt.
Wilco van Sliedrecht
Christelijke visie op televisie
Ger de Koning
De les van het overschot
C.H. Spurgeon
Geloof in Gods Wijsheid en in Gods Liefde
Zac Poonen
God en de mammon
Zac Poonen
God heeft om ieder mens een cirkel getrokken
Zac Poonen
God is op de troon - Zac Poonen
Zac Poonen
Het verstand onder het bloed
Campbell Morgan
Hoe omgaan met geld en bezit?
Hans van der Lee
Iedere gelovige is een priester
Zac Poonen
Internet en hoe jezelf te beveiligen
CFT-Nederland
K9- een uitstekend en gratis internetfilter
Leer om mensen niet te verachten
Zac Poonen
Mag ik aan het Avondmaal?
Wilhelmus à Brakel
Omgang met Jezus
Thomas à Kempis
Over blote buiken, paardenstaarten en christelijke besluitvorming. - Dirk Lemmens
Dirk Lemmens
Richtlijnen voor verzoening met elkaar
Stichting Heart Cry e.a.
Staat uw oog op scherp?
Paul Washer
Tijd is kostbaar!
Jonathan Edwars
Toenemende schaamteloosheid in refo-kring
Dr. O.W. Dubois
Uw tong in toom?
Matthew Poole
Vergeven doet leven
Kees Beekhuizen
Vier praktische lessen n.a.v. de trekvogels
Prof. Dr. J.R. Beeke
Wat is de wil van God? Hoe weten wij deze?
John Piper
Wat is Gods wil voor mijn leven?
Dhr. H. van Groningen
Zes regels m.b.t. onze tong
John Wesley

SRA-Lezingen
Achteruitgang in de genade
Ev. M.C. Schreur
Adviezen aan pasbekeerden
Kand. A.C. Baan
De heiligheid van God
Ds. H. van de Belt
De inwendige strijd
Ds. J.A. van de Berg
De noodzaak van zelfbeproeving
Ds. A.A. Egas
Gij zijt duur gekocht
Ds. Vlastuin & Polinder
Heilig zijn voor God; kan dat wel?
Ds. K.J. Kaptein
Het geweten: de spion van God
Ds. H. van de Belt
Jezus volgen in mijn dagelijks leven
Ds. J. Westerink
Kan een kind van God blij zijn?
Ds. J. Westerink
Leven en sterven met Christus
Kand. P. van de Voorde
Mag ik aan het heilig avondmaal?
Ds. M.J. Kater
Opwas in de genade
Dr. W. van Vlastuin
Toewijding aan God
Ds. H. van de Belt

Andrew Murray
Andrew Murray: een ongelovige hart...
Leen J. van Valen
De weg tot een geestelijk herleven
Dr. Andrew Murray
De weg van het geloof
Dr. Andrew Murray
De Wijnstok en de ranken
Dr. Andrew Murray
Een levensbeschrijving over Andrew Murray
Leen J. van Valen
Een prachtig dagboek van Andrew Murray
Leen J. van Valen, red.
Gepubliceerde boeken
van Dr. Andrew Murray
Geworteld in Zijn liefde (fragmenten uit het boek)
Andrew Murray
Gods roeping tot heiligheid
Dr. Andrew Murray
Vrijheid m.b.t. het ik-gerichte leven (Engels)
Dr. Andrew Murray
Wie is Andrew Murray (1828-1917)?
Evang. Arjan Baan

Activiteitenkalender

Webshop

DVD Het verhaal van Maarten Luther
Behoudend maar niet behouden
Stel niet uit tot morgen!
Staande blijven temidden van de grote afval

Nieuws

Op de hoogte blijven van HeartCry?
Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.