Opwekking

Algemeen
Belangrijke vragen omtrent opwekking
Richard Owen Roberts
Belemmeringen voor een opwekking
L.D. Yoder
De drie principes van een opwekking
Hugo Bouter
De opwekking die we nodig hebben
Oswald J. Smith
De principes van herleving
Ralph Sutera
Honger en dorst naar herleving (Bijbelstudie)
Jacco de Koning
Opwekking en geestelijke afname
Zac Poonen
Opwekking in het huwelijk en gezin
Roy Hession
Opwekking tijdens de gezinskampen
Jan A. Baaijens
Opwekking tot reformatie (E-boek)
Jan A. Baaijens
Opwekking: christenen worden wakker
T.J. Korten
Valse opwekking
Zac Poonen
Waarom hebben wij opwekking nodig?
Peter Jeffery
Wat is geestelijke vernieuwing?
T.J. Korten
Wat is opwekking; en wat zijn de gevolgen?
Stichting Heart cry
Wat is opwekking? (Engels)
Opwekkingspredikers

Opwekking en verootmoediging
Belijdende christenen...ONTWAAKT!
Asahel Nettleton
De barmhartigheid van de Heere
Zac Poonen
De kosten en de kracht van opwekking
Duncan Campbell
Gebed tot verootmoediging
Help, er zijn geen vromen meer…
Wilco Sliedrecht
Het doorzoek van ons hart (pers. herleving)
Gerhard du Toit
Laat ons wederkeren tot de HEERE!
Evang. M.C. Schreur
Nederlands ondergang gedreigd en nabij
Jacobus Koelman
Richting voor verzoening met elkaar
Stichting Heart Cry
Waar het oordeel moet beginnen
Richard Owen Roberts
Waarom is God een vreemdeling in ons land?
R.M. MacCheyne

Opwekking en gebed
De noodzaak van het gebed in onze tijd
Stichting SRA
De rol v/h gebed in een geestelijk ontwaken
J. Edwin Orr
Gebed om stroom
Gebed voor het werk van Gods Geest
Dr. O. Hallesby
Gods last voor anderen dragen
Dennis Kinlaw
Het gebedsleven van John Hyde
John Hyde
Opwekking in de reformatorische kerken?
H. van Groningen
Richtlijnen voor gebedsbijeenkomsten
Charles Finney

Opwekking en prediking
De glorie van een ware dienaar van God
Zac Poonen
De majesteit van God in de prediking
John Piper
De realiteit van de hel
C.H. Spurgeon
De verhouding tussen opwekking en zondebesef
Ev. Th. Visser
Een boodschap aan de wereld
Evan Roberts
Een hartenkreet van opwekking aan predikanten
Paul Washer
Geen vrucht op prediking
C.H. Spurgeon
God gebruikte mannen voor godsdienstige oplevingen
Horatius Bonar
Het belang van een Profetische bediening
Zac Poonen
Interview Conrad Mbewe
Conrad Mbewe
Mijn manier van spreken
Zac Poonen
Pinkstervuur in de dorpskerk!
Jan van Gijs
Prediking die opwekking verhindert
Richard Owen Roberts
Prediking en opwekking
Dr. J. Kommers
Terug naar Gods onfeilbare Woord
Stichting SRA
Ware en valse profeten
Zac Poonen
Wat is er mis in de prediking?
Ds. David Gay
Zondaars in de handen van een vertoornd God
Jonathan Edwards

Opwekking en evangelisatie
Getuigen - toerusting voor evangelisten
Ger de Koning
Gij zult mijn getuigen zijn
Evang. M.C. Schreur
Gods leiding in persoonlijke evangelisatie
John Piper
Hoe brengen wij zielen tot Jezus?
Dr. R.A. Torrey
Laat uw licht schijnen voor de mensen
C.H. Spurgeon
Onsmakelijk onderwijs voor de kerkenraad
Opwekking en Evangelisatie in Rusland (E-Boek)
Jan A. Baaijens
Vissers van mensen
C.H. Spurgeon
Vissologie
Ds. Jonathan Burrough
Wat heeft het voor zin?

Opwekking en gemeente-zijn
De weg tot een geestelijke herleving!
Dr. Andrew Murray
Een dringende oproep aan jouw adres?!
Stichting SRA
Een Geestvervulde bediening
Zac Poonen
Een verbondsrelatie in het lichaam van Christus
Zac Poonen
Een verhindering voor jongere werkers
Zac Poonen
Gods plan met de Gemeente
T. Austin Sparks
Heden overleden...de gemeente
Ds. G. Fox
Het belang van de kerk
Zac Poonen
Het belang van gemeenschap
Zac Poonen
Het herstel van Christus' Gemeente
M.D. Geuze
Hij mag er niet meer in
Hoe moet je als broeders omgaan met elkaar?
R.M. MacCheyne
Hoe ontstaat een herleving?
Ds. Etienne Maritz
Ik zal Mijn Geest uitgieten op jonge mensen
Ds. Etienne Maritz
Interkerkelijke gemeenschap met broeders
R.M. MacCheyne
Jezus Christus: het Hart van herleving!
Ds. Etienne Maritz
Komt, laat ons bouwen!
Bakth Singh
Negen kenmerken voor een gezonde gemeente
Mark Dever
Obstakels voor opwekking
Ds. Etienne Maritz
Opwekking en moderne afgoden
Kees Beekhuizen
Waarschuwing aan de kerken
J.C. Ryle
Wat is Gods werk in deze tijd?
Watchman Nee

Opwekking en Israël
De visie van de puriteinen op het Joodse volk
Leen J. van Valen
Onze schuld t.a.v. het Joodse volk
R.M. Murray MacCheyne

Opwekking en kerkgeschiedenis
Christus-Triomfator (boekpresentatie Zinzendorf)
Leen J. van Valen
De boodschap op Keswick conferenties
De Heere werkt nog in Nederland!
Dr. P. de Vries
De invloed van één mens
Zac Poonen
De nasleep van de opwekking in Wales (1904-1905)
Leen J. van Valen
De opwekking in de Alblasserwaard (1752)
Uitgeverij D. Balk
De opwekking onder de Hernhutters (1723)
Leen J. van Valen
Een brandend hart voor Jezus
Feike ter Velde
Een rijke Oogst - De opwekking in Schotland (1742)
Leen J. van Valen
Enige herinneringen aan de opwekking in 1905
Johannes de Heer
Geestelijke opwekking in Nieuw-Lekkerland (1700)
Ds. Petrus v/d Velden
Getrouw verhaal over de Nijkerkse Opwekking in 1749
Ds. Gerhardus Kuijpers
God bezoekt een eiland
Wilco van Sliedrecht
Hartenkreet!
Ds. Oscar Lohuis
Is jy gewillig om deur God gebruik te word?
Francois Carr
John Wesley en de opwekkingsbeweging
Leen J. van Valen
John Wesley: een vloek of een zegen?
Geoff Thomas
Jonathan Edwards preekte opwekking
Aad Kamsteeg
Kerkgeschiedenis - Handelingen der Gemeente (1)
Drs. R.M. Matzken
Kerkgeschiedenis - Handelingen der Gemeente (2)
Drs. R.M. Matzken
Ongewone godsdienstige beroering in Alblasserwaard
Jacob Groenewegen
Opruimen van het dodelijke onkruid
Alex van Nes
Opwekking in de Schotste Hooglanden (E-boek-1)
Leen J. van Valen
Opwekking in de Schotste Hooglanden (E-boek-2)
Leen J. van Valen

Activiteitenkalender

Webshop

Een goed fundament
Nieuwe wijn in nieuwe zakken
Is uw ziel gered?
Het verhaal van Samuel Morris

Nieuws

Op de hoogte blijven van HeartCry?
Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.