Geestelijke Groei

Geestelijk of vleselijk christen?
Aad van de Sande
Het kruis van een discipel van Jezus
Aad van de Sande
Jezus navolgen...ik hou het niet vol
Aad van de Sande
Laat me vast, hou me los
Aad van de Sande
Moedeloosheid
Aad van de Sande
Volharding en het volgen van Jezus
Aad van de Sande
Wat is jouw (af)Godsbeeld?
Aad van de Sande
Godsvrucht of farizeisme?
Albu van Eeden
Adviezen aan pasbekeerden
Arjan Baan
Christen zijn op je werkplek
Arjan Baan
De man naar Gods hart
Arjan Baan
Drie soorten mensen
Arjan Baan
Geestelijke terugval en achteruitgang
Arjan Baan
Hij of ik?
Arjan Baan
Heiligmaking
Bart Ridderhof
Bewogenheid met zielen
Br. Anne van de Bijl
Zie je uit naar Zijn komst?
Br. H. van Groningen
Discipel of klant?
Br. J. Bor
Leg jezelf als gave op het altaar
Colin Peckham
Beproefd geloof
Conrad Mbewe
Blijf bij de Levensbron
Conrad Mbewe
De heerlijkheid van God
Conrad Mbewe
God aanbidden in geest en waarheid
Conrad Mbewe
Het levende Woord van God
Conrad Mbewe
Het verleden vergeten en voorwaarts gaan!
Conrad Mbewe
Smaakt en ziet dat de HEERE goed is!
Conrad Mbewe
Verheugen in de Heere!
Conrad Mbewe
Alles of niks!
Dick Baarssen
Alles over boord
Dr. Albu van Eeden
Brandende harten voor Jezus
Dr. Albu van Eeden
Geestelijk leven als christen
Dr. Albu van Eeden
Geestelijke waakzaamheid
Dr. Albu van Eeden
Verslaafd aan pornografie
Dr. Albu van Eeden
Wat is de geur van jouw leven?
Dr. Albu van Eeden
Zelfverloochening - Sterven aan jezelf
Dr. Albu van Eeden
De vrijheid in de Heilige Geest
Ds. A. Simons
De werken van het vlees en de vruchten van de Geest
Ds. A. Simons
Geestelijke verzoekingen in het geestelijk leven
Ds. A. Simons
Sterven aan of door de wet
Ds. A. Simons
De keuze voor een dieper leven met God
Ds. Andre Bester
Hoe word mijn ik verbroken?
Ds. C. van de Berg
De heiligheid van God
Ds. H. van den Belt
Het geweten: de spion van God
Ds. H. van den Belt
Lofprijzing
Ds. H. van den Belt
Toewijding van God
Ds. H. van den Belt
Signalen van de eindtijd
Ds. J. Koppelaar
Wat heb ik aan een leven met God?
Ds. J. van Dijk
Geloof en gevoel
Ds. J. Westerink
Jezus volgen in het dagelijks leven
Ds. J. Westerink
Laat Gods water door je heen stromen
Ds. Johan Botha
Zoek de dingen die boven zijn
Ds. K.J. Kaptein
Liefhebben als Christus - deel 1
Ds. M. Ezinga
Liefhebben als Christus - deel 2
Ds. M. Ezinga
Onze positie in Christus
Ds. M. Ezinga
De rijkdom van Christus´ voorbede
Ds. M.M. van Campen
Mag ik aan het Heiig Avondmaal?
Ds. P. van de Voorde
Kameleon of kandelaar?
Ds. P.D.J. Buijs
Hoe ga ik als gelovige om met mijn lichaam?
Ds. W. van Vlastuin
Algehele overgave
Etienne Maritz
Beleef God in je gebedsleven
Etienne Maritz
Christus in het volle Licht door de Geest
Etienne Maritz
Christus kennen in de kracht van Zijn opstanding
Etienne Maritz
De Heilige Geest ontvangen
Etienne Maritz
De Heilige Geest verheerlijkt Jezus
Etienne Maritz
De rijkdom van Christus
Etienne Maritz
Gebrokenheid
Etienne Maritz
Geestelijke groei: van kind naar volwassene
Etienne Maritz
Het Geestvervulde leven
Etienne Maritz
Het geheim van het blijven in Jezus (deel 1)
Etienne Maritz
Het geheim van het blijven in Jezus (deel 2)
Etienne Maritz
Het gekruisigde leven
Etienne Maritz
In Christus meer dan overwinnaars
Etienne Maritz
Kenmerken van de nieuwe natuur (geest)
Etienne Maritz
Kenmerken van de oude natuur (vlees)
Etienne Maritz
Leiding van de Heilige Geest
Etienne Maritz
Leven door de Geest (+ getuigenis Maritz)
Etienne Maritz
Maak Christus tot jouw Levensbron
Etienne Maritz
Onze erfenis in Christus
Etienne Maritz
Overwinning over zonden is mogelijk!?
Etienne Maritz
Radicaal discipelschap
Etienne Maritz
Sta dan vast in de vrijheid!
Etienne Maritz
Vervulling met de Heilige Geest
Etienne Maritz
Wederstaan van de duivel
Etienne Maritz
Weest heilig, want Ik ben heilig
Etienne Maritz
Weten wie je in Christus bent
Etienne Maritz
De briesende leeuw
Ev. M.C. Schreur
Hemel en hel
Ev. M.C. Schreur
Paulus als zielenwinnaar in Athene, jij in...?
Ev. M.C. Schreur
Vurige pijlen van satan
Ev. Th. Visser
Bijbelheiligen als voorbeeld
Francois Carr
Een intieme liefdesverhouding met de Heere Jezus
Francois Carr
Hoe versta ik Gods stem?
Francois Carr
Is overwinning over zonde mogelijk?
Francois Carr
Leef je in de woestijn of in Kanaan?
Francois Carr
Stille tijd en je gebedsleven
Francois Carr
Wandelen met God brengt zegen
Francois Carr
(Hoe) kan ik geestelijk groeien? (1)
Henk Binnendijk
(Hoe) kan ik geestelijk groeien? (2)
Henk Binnendijk
Blijf toch vooral in Zijn liefde
Henk Binnendijk
David na Bathseba
Henk Binnendijk
David voor Bathseba
Henk Binnendijk
Een vrouw naar Gods hart
Henk Binnendijk
God voor jou of jij voor God?
Henk Binnendijk
God zoekt jongeren zoals Jozef
Henk Binnendijk
Het denken van God versus ons denken
Henk Binnendijk
Het dienen van God
Henk Binnendijk
Het zijn bij God
Henk Binnendijk
Leven voor God
Henk Binnendijk
Terug naar de woestijn?!
Henk Binnendijk
Ontwikkelen van een gezonde identiteit in Christus
Jef de Vriese
Een gelovig of ongelovig gebed?
John McGregor
Reinig de tempel van je leven
John McGregor
Volledige geloofsovergave
John McGregor
Waarom geen antwoord op ons gebed?
John McGregor
Verslaving aan boezemzonden
Kand. G.R. Mauritz
Wat is heiliging?
Kand. G.R. Mauritz
Helemaal voor Hem!
Miel de Rechter
Bevrijding van de macht van de zonde
Paul Washer
De heilige oorlog
Paul Washer
De smalle weg
Paul Washer
God houdt ongelofelijk veel van Zijn kinderen
Paul Washer
Heilig Heilig Heilig is de Heere
Paul Washer
Christus het centrum van alles
Perold de Beer
Heb je een hart zoals het Zijne?
Perold de Beer
Hoe ben ik bruikbaar voor de Heere?
Perold de Beer
Verlang je God te zien?
Perold de Beer
"Priester zijn" in het Oude en Nieuwe Verbond
Peter Baan
De tong van een discipel
Peter Baan
De volle Pinksterzegen!
Peter Baan
Genade: gratis, maar niet goedkoop!
Peter Baan
Het tweede wonder van het kruis
Peter Baan
Opgewekt leven!
Peter Baan
Uit genade aan de tafel van de Koning
Peter Baan
Wat is de doel v.d komst v.d. Heilige Geest in ons hart?
Peter Baan
De innerlijke houding van een volgeling
Philip Nunn
Een authentieke volgeling van Jezus
Philip Nunn
Volgeling en gehoorzaamheid
Philip Nunn
Volgeling met onnodige lasten
Philip Nunn
Hoe word ik bruikbaar in Gods hand?
Ralph Sutera
Beinvloed door de geest van Babylon?!
Steve Gallagher
De gezindheid van Christus
Steve Gallagher
Algehele overgave
Zac Poonen
Gods plan om Christus zichtbaar te maken in ons
Zac Poonen
Het voorbeeld van Jezus in Zijn jeugd
Zac Poonen
In Gods overwinning strijden
Zac Poonen
Jezus kennen
Zac Poonen
Reiniging: de weg naar een Geestvervuld leven
Zac Poonen

Activiteitenkalender

Webshop

Het verhaal van Augustinus
Waarom zou ik geloven?
Staande blijven temidden van de grote afval
Wandelen zoals Jezus

Nieuws

Op de hoogte blijven van HeartCry?
Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.