Boek Geestelijke Groei

De afgelopen week is de vierde druk van het boek "Basislessen Geestelijke Groei" verschenen. We zijn verwonderd dat we inmiddels 7.500 exemplaren van dit fundamentele (cursus) boek hebben verkocht. Het boek wordt individueel en in gemeenten gebruikt; velen zijn er door gezegend!

Meerdere jongeren en ouderen in Nederland hebben het hartelijke verlangen naar de uitbreiding van Gods Koninkrijk en de verdieping van hun geestelijk leven. De Heere Jezus Zelf heeft ons opgeroepen in de Bijbel om discipelen van Hem te worden en geen bekeerlingen. God heeft het verlangen voor ieder van Zijn kinderen dat zij tot volle wasdom komen door geestelijke groei en het doel verwezenlijken waarvoor Hij hen geroepen heeft. Het blijkt dat velen worstelen met de vraag: “maar hoe groei ik geestelijk?” Om dit doel te bereiken is (praktisch) onderwijs en toerusting essentieel. Alleen als toegewijde discipelen kunnen de gelovigen veel vrucht dragen en de Vader verheerlijken. Dan worden zij vruchtbaar voor hun omgeving!

Om deze reden hebben we een leerzaam boek geschreven met 23 basislessen Geestelijke Groei. Het boek bevat 256 pagina's op A4 formaat. Hieronder - bij Hoofdstuk 1 - kan je de eerste basisles over Geloofszekerheid te bekijken. (In eerste instantie hebben we deze basislessen in een cursusmap uitgegeven. Deze was echter al snel uitverkocht; daarna zijn we in boekvorm verder gegaan).
 
Nieuwsgierig hoe het boek er aan de buitenkant uit ziet? Klik hier om de cover van het cursusboek te bekijken.  

Het cursusboek met Bijbelstudies bevat de volgende basislessen:
Hoofdstuk 1 Geloofszekerheid - Klik hier om Bijbelstudie 1 als voorbeeld te bekijken of uit te printen.
Hoofdstuk 2 Zondebelijdenis
Hoofdstuk 3 Bijbellezen en Bijbelstudie
Hoofdstuk 4 Handreikingen voor stille tijd
Hoofdstuk 5 Wie ben ik in Christus?
Hoofdstuk 6 Voorwaarden van het discipelschap
Hoofdstuk 7 Getuige zijn in onze omgeving
Hoofdstuk 8 Gemeenschap met gelovigen
Hoofdstuk 9 Wat is heiligmaking?
Hoofdstuk 10 Hoe kan ik Gods wil leren kennen?
Hoofdstuk 11 Vervulling door de Heilige Geest
Hoofdstuk 12 Met Christus gekruisigd
Hoofdstuk 13 Met Christus opgestaan
Hoofdstuk 14 Met Christus gezeten in de hemel
Hoofdstuk 15 Geestelijke oorlogsvoering
Hoofdstuk 16 Lofprijzing
Hoofdstuk 17 Hoe werkt God een opwekking?
Hoofdstuk 18 De noodzaak van voorbede en intersessie
Hoofdstuk 19 De grote zendingsopdracht: discipelen maken
Hoofdstuk 20 Wachten op de Heere
Hoofdstuk 21 Zelfbeeld en identiteit
Hoofdstuk 22 Huwelijk en gezin
Hoofdstuk 23 Geestelijk (verder) groeien…

Samenvatting
Klik hier om een samenvatting van de verdiepingsavonden te lezen die gehouden zijn in Rotterdam, o.l.v. ds. M.M. van Campen. 

Wil je dit cursusboek Geestelijke Groei bestellen?
Dit cursusboek willen wij van harte aanbevelen voor belijdeniscatechese, lidmatenkring, bijbelstudiegroepen, enz. Naast een bijbelstudie van ca. 5 pagina's bevat iedere basisles  ca. 3 pagina's persoonlijke- en gemeenschappelijke bijbelstudie-vragen. Dit cursusboek van 23 basislessen is voor slechts 12,50 Euro te bestellen via de webshop. 
 
Toerustingsavonden Geestelijke Groei
Sinds 2007 houden we op verschillende plaatsen in Nederland (interkerkelijke) toerustingsavonden rondom deze basislessen “Geestelijke Groei”, waarbij  belangrijke geloofsthema’s bespro-ken worden. Tevens worden (praktische) handreikingen aangereikt om toegewijd voor God te mogen en te kunnen leven. Het is ons gebed dat deze verdieping dusdanig zal doorwerken dat de gelovigen ‘meer en meer’ gefundeerd mogen worden in het Woord van God, opgroeien in Christus en tevens tot zegening van hun naasten zullen zijn. 

Een toerustingsavond ziet er globaal als volgt uit:
20.00 uur Opening met gebed en zingen
20.15 uur Thema uitgelegd door spreker
21.00 uur Bespreking in groepjes o.l.v. een groepsleider
21.45 uur Plenaire bespreking
22.00 uur Afsluiting en mogelijkheid tot gezellige ontmoeting
 
Voor wie zijn deze avonden bedoeld?
Heel eenvoudig: voor iedereen die verlangt naar persoonlijke toerusting en geestelijke groei, ongeacht kerkelijke gezindte of denominatie. We willen elkaar over kerkmuren heen ontmoeten! Neem gerust een vriend, vriendin, kennis of familielid mee.   Misschien dat jij in jouw omgeving ook aan de slag wilt gaan met deze basislessen of dat je graag in jouw omgeving toerustingsavondden wilt organiseren.  Neem dan gerust contact met ons op, zodat we met elkaar kunnen kijken naar de mogelijkheden.

Geluidsbestanden (MP3)
Klik hier om geluidsbestanden van deze avonden te kunnen beluisteren.

Activiteitenkalender

Webshop

Word Jezus gelijk
De fakkel van het getuigenis
Het verhaal van John Wesley
Laten we bidden!

Nieuws

Op de hoogte blijven van HeartCry?
Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.