Getuigenissen Bijbelschool

Kijk voor nog meer informatie op:  http://www.bijbelschoolfiladelfia.nl

Discipelschap Bijbelschool Filadelfia kijkt met grote vreugde en verwondering terug op de afgelopen cursusjaren van de Bijbelschool. Inmiddels hebben 250 studenten (broeders en zusters) de Bijbelschool gevolgd. Het was een grote zegen om te zien hoe door Gods genade broeders en zusters geestelijk gegroeid zijn. Ook was het geweldig om te zien hoe de studenten toegerust en naar elkaar toegegroeid zijn. We zagen gewoon dat ze elkaar innig lief hadden, met de liefde van Christus. Voor de meesten zijn dit echt onvergetelijk jaren geworden! De interactieve opzet heeft een geweldige impact gemaakt op de studenten! Hierbij eerst een getuigenis:

"Ontzettend dankbaar ben ik, dat ik voor twee jaren deel mocht nemen aan Bijbelschool Filadelfia. Allereerst is het een zegen om tweewekelijks een zaterdag samen te kunnen komen met (jonge) broeders en zusters om samen te bidden, te zingen en onderwijs te ontvangen. De kleine bemoedigingsgroep waarin we elkaar dan ook ontmoetten, speelde hierbij ook een mooie en belangrijke rol. Het was een plek waar we onze harten konden openen en voor elkaar tot zegen mochten zijn. In deze twee jaren heb ik heel veel geleerd, bijv. over pastoraat, evangelisatie en kerkgeschiedenis. Allemaal mooie en waardevolle lessen waarvan de inhoud ongetwijfeld in de toekomst nog eens van pas kan komen. Maar wat voor mij het belangrijkste is geweest, is alles wat ik geleerd heb met betrekking tot mijn dagelijkse leven als christen. In de bemoedigingsgroepjes, tijdens de lessen en in de boeken die we moesten lezen kwam dit steeds weer terug. Het heeft mij geholpen om inhoud te geven aan dagelijkse stille tijd en aan mijn plek als christen in ons gezin, op mijn werk en in de gemeente. Deelnemen aan deze Bijbelschool vraagt zeker enige investering, vooral in tijd, maar het is deze investering meer dan waard!"

Als we de getuigenissen samenvatten, dan komen we op de volgende kernwoorden:
"Verdiepend-Verrijkend-Vernieuwend-Gezegend-Geïnspireerd-Gervormd...
Kortom: de Bijbelschool kan een bijzondere tijd zijn...ook voor jou!"

Om uiting te geven aan de opgedane kennis, vreugde en vrede die de broeders hebben mogen leren en ervaren, hebben meerdere broeders/zusters hun getuigenis opgetekend. Deze kan je lezen door te klikken op de volgende link.

  Getuigenissen Bijbelschool 

Activiteitenkalender

Webshop

Het verhaal van John Wesley
Staande blijven temidden van de grote afval
De schatkist van Christus
Jezus Zelf

Nieuws

Op de hoogte blijven van HeartCry?
Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.