Studiebijbel Herziene Statenvertaling

                   
BESTEL NU alvast de nieuwe Studiebijbel (HSV) via evangelist Arjan Baan (Verzendboekhandel Geestelijke Groei). Daarmee ondersteunt u ons werk en bediening. (Bestellen kan via: a.baan@filternet.nl) We noteren uw Naam, Adres en Woonplaats op een lijst en zullen het boek bij verschijning voor € 79,50 toesturen. Wij nemen dan de verzendkosten voor onze rekening!
Download hier de Voorpublicatie van de HSV-Studiebijbel:
http://issuu.com/evangelistarjanbaan/docs/hsv_-_studie_bijbel_-_voorpublicati/2

De Studie Bijbel van de Herziene Statenvertaling is in aantocht! Medio oktober verschijnt een prachtige hardcover uitvoering. Let op: De basis voor deze studiebijbel is gevonden in de prachtige English Standard Version Studybible. Kijk hier wat John Piper er over zegt: http://esvstudybible.org/video/

* LET OP: € 79,50  (als cadeau willen we graag nog een gratis boek meegeven; mail ons voor meer informatie)

De HSV Studiebijbel bevat de volledige tekst van de Herziene Statenvertaling (HSV) voorzien van aantekeningen, inleidingen, kaartjes en achtergrondartikelen.
Het is daarmee een betrouwbaar, verstaanbaar en verdiepend hulpmiddel voor jongeren en ouderen bij het lezen van de bijbel. De HSV Studiebijbel zal in brede kring veel waardering oogsten omdat het een orthodoxe uitleg combineert met de meest recente inzichten rondom de bijbel. Daarmee is het niet alleen voor de reformatorische richting een belangrijke studiebijbel, maar ook voor de evangelische stromingen. De HSV studiebijbel staat onder hoofdredactie van prof. dr. T.M. Hofman en prof. dr. M.J. Paul.

Door deze Studie Bijbel via Stichting Heart Cry te bestellen ondersteund ook het werk en de bediening, tot verbreiding van het Evangelie en de boodschap van herleving!

De globale inhoud van de HSV-studiebijbel zal ongeveer zoals onderstaand weergegeven, er uit gaan zien. Zie ommezijde.
Inhoud
Illustraties
Afkortingen
Overzicht van de Bijbel: De heilsgeschiedenis in kaart gebracht

Artikelen en hulpbronnen
Gods heilsplan
De Bijbelse leer: een overzicht
De ware theologie: God kennen en liefhebben
Bijbel en openbaring
Wat houdt dat in: God kennen?
Gods wezen
De Drie-eenheid
De Persoon van Christus
De Heilige Geest
Het werk van Christus
De mensheid
Gods relatie met de schepping
Zonde
Zaligheid
De gemeente
De laatste dingen
Bijbelse ethiek: een overzicht
Bijbelse ethiek: een inleiding
Bio-ethiek
Het levenseinde
Huwelijk en seksuele moraal
Echtscheiding en hertrouwen
Homoseksualiteit
De doodstraf
Oorlog
Liegen en de waarheid spreken
Rentmeesterschap
Bijbeluitleg
Bijbeluitleg: een inleiding
Bijbeluitleg: een historisch overzicht
Bijbellezen
Theocentrisch bijbellezen
De Bijbel lezen als literatuur
Bijbellezen onder gebed
Bijbellezen voor persoonlijke toepassing
De Bijbel lezen voor prediking en eredienst
De canon van de Schrift
De canon van het Oude Testament
De canon van het Nieuwe Testament
De apocriefen
De betrouwbaarheid van bijbelse handschriften
De betrouwbaarheid van de handschriften van het Oude Testament
De betrouwbaarheid van de handschriften van het Nieuwe Testament
Archeologie en de Bijbel
Archeologie en de betrouwbaarheid van het Oude Testament
Archeologie en de betrouwbaarheid van het Nieuwe Testament
De oorspronkelijke talen van de Bijbel
Hebreeuws en Aramees, de basisprincipes
Transliteratie van Hebreeuwse woorden
Grieks, de basisprincipes
Transliteratie van Griekse woorden
De Septuagint
Hoe het Nieuwe Testament het Oude Testament citeert en interpreteert
Oudtestamentische teksten geciteerd in het Nieuwe Testament
De Bijbel en het christendom
Rooms-katholicisme
Oosterse orthodoxie
Vrijzinnig protestantisme
Het behoudend protestantisme en het christendom wereldwijd
De Bijbel en de wereldgodsdiensten
De Bijbel en het huidige jodendom
De Bijbel en andere wereldgodsdiensten
De Bijbel en de islam
De Bijbel en religieuze sekten
Mormonisme
Jehova's getuigen
Newagebeweging
Nieuwe Nederlandse artikelen
Mediagebruik
Leven in een Postchristelijke maatschappij; secularisme
Apologetiek in de Vroege Kerk
Apologetiek vandaag
Orthodox protestantisme
Bijbelgebruik en jongeren
Overdracht van generatie op generatie: thuis, catechese, school
Bijbelse handschriften: verschillende uitgaven grondtekst
Opbouw en functie Hebreeuwse poëzie
Opbouw en functie Hebreeuwse proza
De Vulgata
Nederlandse Bijbelvertalingen
Dienst van de barmhartigheid
De liturgie in de Nederlandse gereformeerde traditie
Bijbel en muziek
Bijbel en handicap

Activiteitenkalender

Webshop

De man die God geloofde
Het verhaal van Eric Liddell
Laten we bidden!
Hoe kan God mij aannemen?

Nieuws

Op de hoogte blijven van HeartCry?
Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.