Bijbelgetrouwe cursus voor kennismaken chr. geloof

"Veel mensen, die deelnemen aan Christianity Explored, zijn opgevoed met het geloof, maar hebben nooit een bewuste keuze gemaakt. Wat zij vroeger op de zondagsschool hebben geleerd, komt nu weer terug maar dan op een veel intensere manier," vertelt Hin Talane over de cursus Christianity Explored (CE), een Bijbelprogramma dat deelnemers aan de hand van het Marcus-evangelie bekendmaakt met Jezus Christus. Dit gebeurt onder andere door middel van een dvd.

De cursus bestaat uit tien bijeenkomsten waarbij een dvd wordt getoond van een Londense voorganger, die de cursisten aan de hand van Marcus op een eigentijdse manier meeneemt door een aantal Bijbelse thema's. "Het verschil met de Alpha-cursus is dat CE meer nadruk legt op de ernst van de zonde, de redding door het kruis en de genade. Deze drie aspecten komen duidelijk naar voren. We krijgen te horen dat door dit interkerkelijke programma een nieuw bewustzijn over het evangelie ontstaat. Mensen komen te weten waar het evangelie om gaat en waarin het gestalte krijgt."

Verdieping
"We leven in een samenleving die een oppervlakkige en vluchtige leefstijl met zich meebrengt," vertelt Talane. "Denk aan Facebook en Twitter, daar zit weinig verdieping in. Het mooie van de opzet van CE is dat het verdiept. Wij merken dat er een grote behoefte naar is. Mensen willen op zoek gaan naar de vraag waar ons geloof vandaan komt, waarop het is gebaseerd en hoe Christus ons leven vorm kan geven. Door praktische voorbeelden op de dvd wordt het christelijk geloof heel erg toegankelijk gemaakt."

Iedere CE-bijeenkomst eindigt met gebed waar deelnemers de gelegenheid krijgen zich aan de Heer over te geven. Talane voegt toe dat CE zowel voor christenen als niet-christenen interessant is.

Bron: www.cip.nl

Activiteitenkalender

Webshop

Leven in het licht van de eeuwigheid
De kosten en de kracht van opwekking
Het verhaal van Gladys Aylward
Gevaarlijke roeping

Nieuws

Op de hoogte blijven van HeartCry?
Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.