De kerk slaapt in de schoot van Delila

“Vrijmoedig getuigen wordt zeldzaam”

Stichting Reformatorisch Appèl belegt appèl- en ontmoetingsmiddag over “herleving”

SLIEDRECHT - „Zo weinigen getuigen vrijmoedig van de Heere. Merkt de wereld wat Pasen voor ons betekent?” Ds. J. P. Boiten stelde gisteren deze vraag, tijdens de tweede appèl- en ontmoetingsmiddag van de Stichting Reformatorisch Appèl (SRA) in Sliedrecht. ”Herleving” was het thema van de dag, dit naar aanleiding van de woorden uit Psalm 85: „Zult Gij ons niet weder levend maken?”

Voorzitter Arjan Baan benadrukte aan het begin van de middag dat het thema was ingegeven door een van de vijf doelstellingen van de SRA: een verlangen naar een herleving van het geestelijke leven in Nederland. Hij gaf de ongeveer 600 aanwezigen mee dat het ging om een bijeenkomst „waarin kerkmuren mogen wegvallen.” Ds. Boiten, christelijk gereformeerd predikant in Sliedrecht, opende de middag met een lezing over het deelthema ”Het gebed om herleving”. Er is, zei hij, sprake van een schrijnende nood in Nederland. Een geestelijke opwekking is hard nodig. „De islam wint aan invloed. Moskee na moskee verrijst. Ook is er veel kerkelijke verdeeldheid. Waar horen we nog van diep bevindelijke getuigenissen? Hoort wat mij God deed ondervinden.” Volgens de predikant is de duivel erop uit om verdeeldheid te brengen.

Ds. A. Simons, hervormd predikant in Goudswaard, sprak over ”Herleving in mijn hart”. Als titel gaf hij mee: ”De kerk slaapt in de schoot van Delila”. Volgens hem is er „iets aan de hand” in de kerk. „We bidden om de uitstorting van de Geest, maar Hij blijft achter.” De oorzaak daarvoor moeten we bij onszelf zoeken, zei de predikant. „Je ligt in de schoot van Delila, net als Simson. We moeten de oorzaak niet bij een synode of bij de wereld zoeken, maar bij onszelf. Wij houden de zonde vast.” Ds. Simons riep de jongeren op zich daarover te schamen. „Wij zijn geen gemeente des Heeren meer. We zijn de wereld gelijkvormig geworden.” Maar het is geen verloren zaak, benadrukte hij. „Ontwaakt, gij die slaapt en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. Dat hebben we nodig, een terugkeer.”

Na een ruime pauze, waarin ruimschoots gelegenheid was voor ontmoeting, hield ds. P. D. J. Buijs een lezing over het deelthema ”Herleving in onze kerken”. In de benaming „onze kerken” ligt volgens hem wellicht een oorzaak van wat hij noemde de „malaise.” „De kerken zijn van óns geworden.” Hij vergeleek dit met de situatie van het volk Israël in de dagen van Jeremia. „De tempel was geworden tot een soort mascotte, een onderpand voor Gods hulp. En wij, vandaag?”, vroeg hij de aanwezigen. „Hadden wij ons niet behaaglijk genesteld in onze reformatorische zuil? Onze zuil is geworden tot een bastion waarin we ons veilig waanden. Maar zijn we al heilzaam geschrokken? De zuil is zo poreus als wat.” Ook vandaag gaat de Heere echter nog door met Zijn werk, zei de christelijke gereformeerde predikant uit Harderwijk. „Hij is de Getrouwe. De Kerk met een hoofdletter blijft echt wel in stand. Daar zorgt de Heere voor.”

Evangelist W. A. den Hertog ging tot slot in op ”Herleving in ons land”. „De wereld zet de Bijbel op de kaart”, zei hij, verwijzend naar de geruchtmakende Jezus-film van Mel Gibson. „En waar zijn wij als kerken? Waar zijn we mee bezig, geestelijke leidslieden?” Er ligt hier een grote taak voor de gemeente van Christus, aldus de evangelist. „Mensen die beweren de Heere te kennen, moeten hun mond niet meer houden in dit land.”

Bron: Reformatorisch Dagblad - 13 april 2003

Bron: Reformatorisch Dagblad - N.a.v. appèlmiddag 2003

Activiteitenkalender

Webshop

De schatkist van Christus
DVD Het verhaal van Maarten Luther
Geestelijk leiderschap
Het verhaal van Corrie ten Boom

Nieuws

Op de hoogte blijven van HeartCry?
Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.