Basislessen Geestelijke Groei

Korte omschrijving:
Dit boek met 23 basislessen Geestelijke Groei blijkt in een grote behoefte te voorzien. De vijfde druk is ongewijzigd, maar bevat 60 extra pagina's. Al meer dan 7.000 exemplaren zijn er van dit boek verkocht! Meerdere jongeren en ouderen in Nederland hebben het hartelijke verlangen naar verdieping van hun geestelijke leven. God heeft het verlangen voor ieder van Zijn kinderen dat zij tot volle wasdom komen door geestelijke groei en het doel verwezenlijken waarvoor Hij hen geroepen heeft. Het blijkt dat velen worstelen met de vraag: “maar hoe groei ik geestelijk?” Om dit doel te bereiken is (praktisch) onderwijs en toerusting essentieel. Om deze reden hebben we een leerzaam boek geschreven met 23 basislessen Geestelijke Groei. Het boekbevat 320 pagina's op A4 formaat. Kijk op www.geestelijkegroei.nl om de eerste basisles over Geloofszekerheid (oude opmaak) te bekijken. Het cursusboek met Bijbelstudies bevat de volgende basislessen: Hoofdstuk 1: Geloofszekerheid - Hoofdstuk 2: Zondebelijdenis - Hoofdstuk 3: Bijbellezen en Bijbelstudie - Hoofdstuk 4: Handreikingen voor stille tijd - Hoofdstuk 5: Wie ben ik in Christus? - Hoofdstuk 6: Voorwaarden van het discipelschap - Hoofdstuk 7: Getuige zijn in onze omgeving - Hoofdstuk 8: Gemeenschap met gelovigen - Hoofdstuk 9: Wat is heiligmaking? - Hoofdstuk 10: Hoe kan ik Gods wil leren kennen? - Hoofdstuk 11: Vervulling door de Heilige Geest - Hoofdstuk 12: Met Christus gekruisigd - Hoofdstuk 13: Met Christus opgestaan - Hoofdstuk 14: Met Christus gezeten in de hemel - Hoofdstuk 15: Geestelijke oorlogsvoering - Hoofdstuk 16: Lofprijzing - Hoofdstuk 17: Hoe werkt God een opwekking? - Hoofdstuk 18: De noodzaak van voorbede en intersessie - Hoofdstuk 19: De zendingsopdracht: discipelen maken - Hoofdstuk 20: Wachten op de Heere - Hoofdstuk 21: Zelfbeeld en identiteit - Hoofdstuk 22: Huwelijk en gezin - Hoofdstuk 23: Geestelijk (verder) groeien - Nieuwsgierig hoe het boek er aan de buitenkant uit ziet? Klik dan op www.geestelijkegroei.nl Dit cursusboek willen wij van harte aanbevelen voor belijdeniscatechese, lidmatenkring, bijbelstudiegroepen, enz. Naast een bijbelstudie van ca. 5 pagina's bevat iedere basisles ca. 3 pagina's persoonlijke- en gemeenschappelijke bijbelstudie-vragen. Elke les bevat ook 1 of meerdere boxen met extra studiemateriaal. Dit cursusboek van 23 basislessen is voor slechts € 13,95 Euro te bestellen. Het boek bevat totaal 320 pagina's.

Auteur:
Evangelist Arjan Baan

Prijs:
€ 13,95

Activiteitenkalender

Webshop

Basislessen Geestelijke Groei
Ben je een goed iemand?
Het geheim van de Titus-2 vrouw
Pijlen in de koker

Nieuws

Op de hoogte blijven van HeartCry?
Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.