Christus voor ogen geschilderd

Korte omschrijving:
Dit boekje is niet uitgegeven bij Heart Cry, maar bij Boekenfonds Reformatorisch Appèl. De inhoud gaat over de toe-eigening van het heil. Ds. A. Simons brengt de reformatorische boodschap van de rechtvaardiging van de goddeloze onder de aandacht. Hij meent dat deze boodschap onder het stof is geraakt en dat velen in kerkelijk Nederland daarom in het duister blijven en niet tot ware vrijheid komen. Basis voor dit boekje zijn indringende lezingen die de auteur – tijdens jongerenavonden – op verschillende plaatsen in Nederland heeft gehouden. Met bewogenheid wordt de Heere Jezus aan verloren zondaren aangeboden. Veel geestelijke vragen en worstelingen van zoekende zielen komen aan de orde. Van harte aanbevolen voor jongeren en ouderen! ‘Wij, reformatorische kerkmensen, zijn zo vroom, maar op een verkapte manier willen we iets toevoegen aan de prijs die betaald is. Ik verkondig u dat God Zijn liefde geopenbaard heeft , ook aan u. Uw vrome vlees stelt altijd weer de dwaze vraag: ‘Is het wel voor mij?’, maar daarmee loochent u Gods gewilligheid om u te redden. U hebt geen briefje uit de hemel nodig om te weten of het voor u is.’ OP DIT MOMENT UITVERKOCHT. OPNIEUW LEVERBAAR MEDIO MAART.

Auteur:
Ds. A. Simons

Prijs:
€ 8,95

Activiteitenkalender

Webshop

De opvoeding van onze kinderen
Het verhaal van William Tyndale
Het verhaal van Augustinus
DVD Het verhaal van Maarten Luther

Nieuws

Op de hoogte blijven van HeartCry?
Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.