Het gedisciplineerde leven

Korte omschrijving:
We leven in een tijd waarin er een groot gebrek heerst aan discipline. Richard Taylor laat in dit boekje zien dat materialisme en gemakzucht al snel geestelijke luiheid veroorzaken. Hij wijst een uitweg: de christen behoort een gedisciplineerd leven te leiden. Hij laat zien dat discipline alles te maken heeft met het volgen van Jezus. Dit vraagt van de christen zelfverloochening en kruisdragen. Discipline strekt zich uit over onze gehele levenswandel; onze gedachten, gewoontes en gevoelens. Een Bijbelschoolstudent vond de inhoud erg heilzaam en schreef: ‘Dit boekje heeft mij geconfronteerd met een zwakte, waar ik al lange tijd mee worstelde. Taylor maakte mij bewust dat discipline een eigenschap is van discipelschap. Het was ontdekkend voor mij dat discipline in de kleine dingen grote invloed kan hebben op de belangrijkere dingen van het leven. Ik ben het belang gaan inzien van geestelijke volwassenheid, door groeien in zelfb eheersing, het gebruik van mijn tong, het maken van goede prioriteiten, enz.’ In een tijd waarin veel jonge christenen toegewijd zijn aan de Heere, blijkt dat zij vaak worstelen met hun stille tijd. Als oorzaak voor hun falen wordt vaak naar externe factoren verwezen, zoals een overvolle agenda. Uiteindelijk is ‘gebrek aan discipline’ echter het hoofdprobleem. Dat mankement veroorzaakt allerlei strubbelingen. Dit pittige en praktische boekje zorgt ervoor dat je zeker geen ‘verwende heilige’ zal worden. Integendeel, de inhoud stimuleert je om als een ‘beproefde soldaat’ de geestelijke strijd te strijden. Een gedisciplineerd leven is geen doel op zichzelf, maar zal uiteindelijk uitlopen op de verheerlijking van God Zelf! ISBN-Nummer: 9789079465446 - Prijs: € 8,00

Auteur:
Richard Taylor

Prijs:
€ 8,00

Activiteitenkalender

Webshop

De opvoeding van onze kinderen
De Medicijnkist van God
Seksuele afgoderij
Hoe kan God mij aannemen?

Nieuws

Op de hoogte blijven van HeartCry?
Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief.